<big id="9dtl3"></big>

    當前位置:希尼爾首頁> 翻譯學習> 新南威爾士大學畢業證成績單翻譯中文版

    新南威爾士大學畢業證成績單翻譯中文版

    編輯:青島希尼爾翻譯公司 發布時間:2019-06-07

     

     

    新南威爾士大學

    成績單

    ***999999                                             1

    授予

     

    Mcom

    商學碩士

    專業:

    金融學

    畢業時間:

    2019226

    頒發時間:

    2019320

     

    注冊信息匯總

     

     

     

    學期

    學業目標

    學業計劃

     

    2019年第1學期

    研究生

    8404

    商學 - 商學碩士

    2019年第2學期

    研究生

    8404

    商學 - 商學碩士

    2018年夏季學期

    研究生

    8404

    商學 - 商學碩士

     

    注冊信息詳情

     

     

     

    研究生              8404       商學 - 商學碩士

    2019年第1學期

     

     

     

    COMM5001

    商務溝通、倫理學與實踐

     

    良好

    COMM5005

    商業定量法

     

    優秀

    FINS5514

    資本預算與金融決策

     

    良好

    FINS5516

    國際公司財務

     

    優秀

    轉移學分

     

     

     

    COMM5003

    價值創造管理2

     

     

    FINS5512

    金融市場與機構

     

     

    FINS5513

    投資與投資組合選擇

     

     

    2019年第2學期

     

     

     

    COMM5002

    價值創造管理1

     

    良好

    FINS5510

    個人財務規劃與管理

     

    良好

    FINS5530

    金融機構管理

     

    良好

    FINS5535

    金融衍生品與風險管理方法

     

    優秀

    2018年夏季學期

     

     

     

    ATAX0441

    比較稅系統

     

    良好

    以下輸入無效。

    本成績單使用藍色紙張打印,無更改或擦拭。

     簽名:         

    Wai Fong Chua教授

     學生事務專職副校長&注冊官

                                       2018513
    新南威爾士大學

     

     

    茲證明,

    ***

    2019320

    被授予

    金融學專業商學碩士學位。

     

     

     

     

    經理事會授權,在此加蓋新南威爾士大學校印。

     

     

     

    簽名:                                        簽名:

    校監                                          校長

     

    簽名:                            

    學生事務副校長&注冊官

     

     

     

    來源:青島希尼爾翻譯公司http://www.pjpoppymusic.com,轉載請注明出處

    青島翻譯公司 翻譯公司 新南威爾士大學畢業證成績單翻譯中文版